Wisselingen in bestuur en werkgroep


Miro Lucassen

In de afgelopen maanden hebben binnen Theater Terras en het bestuur van stichting Zomertheater wat veranderingen in functies plaatsgevonden. Een nieuw bestuurslid voor de stichting, een nieuwe voorzitter en een secretaris voor de werkgroep Theater Terras.

Miro Lucassen is jarenlang voorzitter geweest van Theater Terras. Met zijn verhuizing naar Amsterdam kwam een eind aan deze periode. Miro kijkt met plezier terug op de afgelopen jaren: ’Voorzitter zijn van de werkgroep Theater Terras is een bijzonder genoegen. Iedereen die bij onze voorstellingen betrokken is zet bijna vanzelf de schouders eronder om elk seizoen weer tot een daverend succes te maken. Als voorzitter hoefde ik eigenlijk alleen maar af en toe een duwtje in de goede richting te geven. Ik heb geprobeerd onze talrijke vrijwilligers de kans te geven om nieuwe vaardigheden van zichzelf te ontdekken en het was goed te zien hoe dat soms tot verrassende resultaten leidde. Extra bijzonder in dat verband was de intensieve periode waarin Theater Terras het festival Spoffin voortbracht, waarbij we de enorme gedrevenheid van Alfred konden ondersteunen. Daar heeft Amersfoort nu al vijf jaar plezier van.'
Wij bedanken Miro voor al zijn tijd, energie en inzet voor Theater Terras en wensen hem veel geluk in Amsterdam.

Sabine Drost heeft het stokje van Miro overgenomen en is vol enthousiasme van start gegaan. Haar taak als secretaris is in handen gekomen van Stefan Gradisen. Hij is een trouw bezoeker van onze voorstellingen en zet graag zijn schouders onder het secretariaatswerk.

Verbinding zoeken met bedrijfsleven
Stichting Zomertheater heeft sinds kort een nieuw bestuurslid gevonden in Ilja de Wolf. Hij heeft als directeur van aannemingsbedrijf ABM-Belbouw zijn voeten stevig in het bedrijfsleven staan. Die kennis en kunde wil hij inzetten voor Spoffin en Theater Terras: ‘Spoffin en Theater Terras zijn leuke, creatieve en verrassende verhalen en ik draag graag mijn steentje bij aan iets waar mensen veel plezier aan beleven. Ik zal me vooral inzetten voor het verbinden van de festivals met het bedrijfsleven.’ De kracht van Zomertheater ligt volgens het nieuwe bestuurslid vooral in het verrassende. ‘Nietsvermoedende bezoekers weten misschien niet eens dat er een festival is, maar het is wel gaaf in de stad.’

  17-05-2014

Ga terug